AJANS ÇERKEŞ

Yeni IV. Murat Cami Nereye Yapılacak, Hangi Dükkanlar Yıkılacak?

Yeni IV. Murat Cami Nereye Yapılacak, Hangi Dükkanlar Yıkılacak?

10 Aralık 2020 20:06

Çerkeş Belediye Meclisinin Aldığı Karar Polemik Yarattı

Aslına uygun olarak yeniden yapılması planlanan Sultan IV. Murad Camii Çerkeş Belediye Meclis Toplantısında AK Parti oylarıyla kabul edildi. Proje hakkında detaylı bilgi verilmemesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın aklında şüphe kalırken cami etrafındaki esnaflar ise diken üstünde kaldı.

'MECLİSİN GÜNDEMİNDE 3 ÖNEMLİ MADDE’

Çerkeş Belediye Meclis Üyeleri her ayın ilk Perşembe günü Belediye Başkanlığı makamında toplanarak Çerkeş’in kaderiyle ilgili kararlar alıyor.

Belediye Meclisinin Aralık ayı gündem maddeleri ise şu şekilde;

1-3194 sayılı İmar Kanunu gereğince oluşan hisseli parsellerin satışı,

2- Orman Genel Müdürlüğünden (Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü) bir adet pikap aracın hibe olarak alınması.

3- İlçemiz Kurtlar Mahallesi 52 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan Sultan IV. Murad Camii’nin aslına uygun olarak yeniden yapılabilmesi için imar planında ki sınır güncellemesine ilişkin plan değişikliğinin kararının alınması.

Meclisin gündemindeki 3. madde meclis üyelerini de ikiye böldü. AK Parti’den 5 onay, MHP’den 3 ret alan madde oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu. Kişisel sebeplerden dolayı toplantıya katılamayan AK Parti Çerkeş Belediye Meclis Üyesi Kamil Aktar ve Mustafa Furkan Altuntaş oy kullanmadı.

‘MURADİYE CAMİİNİN TARİHÇESİ’

Sultan IV. Murat (Muradiye) Camii adından da anlaşıldığı üzere Sultan IV. Murat tarafından yaptırılmıştır. Sultan IV. Murat 1634’te Bağdat seferine giderken geçici ikameti sırasında Çerkeş’te yaptırılmıştır.

“Kastamonu Vilayeti Kangırı (Çankırı) Sancağı Nefs-i Cerkeş Kasabası derununda inşa edilmekte bulunan cami-i şerif’in hal-i hazırıyla ikmal-i nevakızı ira-e eyler projesi” olduğu ve “R. 7 Eylül 1327/M. 20 Eylül 1911 tarihinde Çankırı (Kangırı) Nafia Mühendisi Ali bin Memlik (?) tarafından tanzim edildiği” anlaşılmaktadır.

“T. Başer ise IV. Murat’ın musahiplerinden Silahtar Mustafa Paşa vasıtasıyla Çerkeş’te bir cami yaptırdığını; Muradiye Camisi olarak anılan bu binanın, Abdülhamit zamanında ıslah ve tamir ettirildiğini, 1943 depreminde yıkılan camiinin yukarısına 1953 yılında, yeni bir cami yaptırıldığını belirtir.” (T. Başer,  Dünkü ve Bugünkü Çankırı, Ankara 1956, s.21.)

*Yukarıdaki bilgilerin tamamı Tarih kitaplarında mevcuttur.

1944 yılında büyük bir yıkıma yol açan deprem IV. Murat Camiinin de yıkılmasına neden olmuştur. Üst kısımda belirtildiği gibi caminin ‘YUKARISINA’ 1953 yılında yeni bir cami yapılmıştır. 

“Kuzey-güney doğrultulu ve kareye yakın bir plana sahip cami, batıya doğru meyilli bir arazi üzerinde yer alıyordu. Dükkan katı üzerinde yükselen camiyi demir parmaklıklı bir duvarla ihata edilmiş geniş bir avlusu kuşatmakta, bu avlunun içinde kuzeydeki girişin hemen önünde, altı ayak üzerine baldaken biçimli kubbeli bir şadırvan yer almaktaydı.”

 

‘YENİ CAMİ NASIL OLACAK, HANGİ DÜKKANLAR YIKILACAK?’

Belediye Meclisinin 3. gündem maddesi vatandaşlar tarafından çeşitli eleştirilere neden oldu. Sultan IV. Murad Camii’nin ‘ASLINA UYGUN’ ve ‘SINIR GÜNCELLEMESİ’ yapılması çevre esnafı ve vatandaşları tedirgin etti.

Eski IV. Murat Camisi şuan ibadete açık olan çarşı camiisinden büyüktü. Bu nedenle IV. Murat camisinin yeniden aslına uygun yapılabilmesi için çarşı camisinin önündeki yada arkasındaki dükkanların yıkılarak alan genişletilmesi gerekiyor. Hangi dükkanların yıkılacağı merak edilirken bu karar Belediye Meclisinden geçen hafta AK Parti oylarıyla geçti.

‘ÖNEMLİ İDDİALARDA BULUNDULAR’

Belediye meclisin de aslına uygun olarak yeniden yapılabilmesi için imar planında ki sınır güncellemesine ilişkin plan değişikliği kararının alınmasının ardından vatandaşlar önemli iddialarda bulundu.

Vatandaşların iddialarına göre, mevcut çarşı camisi Muradiye camisinin kuzeydeki bahçesi büyüklüğünde olup, Muradiye camisinin mihrabı şuan ki Hasan Paşa kasabına dayanmaktadır. Sultan IV. Murat camii aslına uygun eski yerine yapılırsa Sümer giyim, Süt Birliği ve Kurukadirgil yapının bulunduğu sıra dükkanlar ile Hasan Paşa et kasabının bulunduğu sıra dükkanların yıkılması gerekiyor.

Vatandaşların bir diğer iddiaları ise; şayet caminin arkasındaki dükkanların yıkılmaması durumunda önündeki (Uncu, yemci, camcı, çiçekçi) dükkanların yıkılması gerekiyor. Muradiye camisi minare tonozları ve girişi ile beraber 44*28 metre. Alan genişletmesiyle beraber Pir-i Sani Caddesinin çıkışı da caminin avlu sınırına denk geldiği için kapanması gerekiyor. Eğer proje aslına uygun yapılacaksa çarşı camisinin arkasındaki dükkanların yıkılarak eski yerine yapılması gerekiyor. Oranın da yıkılması durumunda birçok yol kapanmış olacak.

Çarşı camisinin önünde bulunan muhtemel etkilenecek mülk sahipleriyle yaptığımız röportaj da Sultan IV.  Murat Camisinin eski yerine yapılması halinde mülklerini hibe edeceklerini söylediler.

‘VATANDAŞLARIN ÖNERİLERİ!’

* Hiç kimse caminin yapılmasına karşı değil. İmar, kırbaç olarak kullanılmasın. Gerekli şekilde kimseye zarar verilmeden yapılsın.

* Eski cami Renovasyon yapılarak eskisinin minyatür eş benzeri yapılmalıdır.

* Kamu zararına sebep olmadan mevcut cami aslının benzeri şeklinde halihazır yerine yapılabilir.

*Eski yerine yapılmadığı takdirde Pir-i sani caddesi ve Hoca ali rıza caddesi kapanır. İhtiyaç olduğundan değil sırf tatmin olmak için yapılmaktadır.

*Caminin aslına uygun olarak farklı bir konuma yapılması doğru olacaktır.

Çerkeş Belediyesinden, vatandaşların ve cami çevresindeki esnafların gönlünü rahatlatacak detaylı bir açıklama bekleniyor.

Fotoğraf arşivini bizimle paylaştığı için Hamdi Emir Uluçay’a teşekkür ederiz.

#yeni #iv #murat #cami #nasıl #olacak #hangi #dükkanlar #yıkılacak