AJANS ÇERKEŞ

O İlçelerin Köylerine Çöp Toplama Aracı ve Konteyner Gönderilecek

O İlçelerin Köylerine Çöp Toplama Aracı ve Konteyner Gönderilecek

13 Haziran 2019 14:13

İl Genel Meclisi 4. Birleşim toplantısı dün yapıldı. Toplantının ilk maddesi olan açılış ve yoklamanın ardından görüşülen gündemin 2. Maddesi olan Çöp toplama ile ilgili hizmetlerin gündemde olmayan diğer ilçelerimizin köylerini de kapsayacak şekilde genişletilerek, ilimizin tüm köylerine bu hizmetin sunulması ile ilgili önergeye ait incelenmesini tamamlayan çevre ve sağlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

Okunan rapor,

“İl Genel Meclisi Üyeleri Kamil ÇOBAN, Ahmet AKKAYA, Mustafa ÖZTÜRK, Hasan METİN, Ahmet ÖZEN, İsmail IŞIK, Suat SEVİM, Ruhi ŞEKER, Harun TOSYALIOĞLU, Alaattin DEMİR, Bekir KALE, Ahmet KAŞKAYA, Adem TÜYSÜZ, Alaattin KAHYAOĞLU, İshak AKDEMİR ve Erol DEMİRÖZ İl Genel Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları önerge ve İl Genel Meclisi Başkanlığının 06.05.2019 tarih ve 63 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada,

Çöp toplama ile ilgili hizmetlerden faydalanmayan Merkez ilçe köyleri, Bayramören, Korgun ve Yapraklı ilçelerine bağlı köyleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunun incelenip değerlendirilmesi istenilmektedir.

Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca dosya ve mahallinde yapılan incelemede;               

Çöp toplama ile ilgili hizmetlerden faydalanmayan Merkez ilçe köyleri, Bayramören, Korgun ve Yapraklı ilçelerine bağlı köylerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edilmekte olup, Çankırı Merkez Köyleri, Bayramören, Korgun ve Yapraklı ilçelerine bağlı köylerinde de çöp toplama işinin yapılabilmesi için öncelikle Köylere Hizmet Götürme Birliklerine çöp kamyonu ve konteyner temin edilmesi gerekmektedir.

Bahse konu talebin çöp kamyonlarının temininden sonra tekrar gündeme getirilmesi ve Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünce kamyon ve konteyner temininin sağlanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, tasdik ve tasvibi için İl Genel Meclisine arzına 15.05.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Arz ederiz.” şeklinde okunan rapor ve teklif meclise sunuldu sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi olan İlimiz Atkaracalar İlçesi Kaymakamlık lojmanının çatı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının yapılabilmesi için 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Vali, Vali Yardımcıları Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kaleminden 12.000,00-TL ödenek alınarak (Atkaracalar Kaymakam Lojmanı Onarımı) harcama kalemine aktarılması ve İlçeye gönderilmesi teklifi meclise sunuldu sunulan ödenek aktarma teklifi oy birliği ile kabul edildi.

#köylerine #çöp #toplama #aracı #konteyner #gönderilecek